Otto Künecke GmbH   Otto Künnecke GmbH proizvodi sofisticirane strojeve za inteligentno kuvertiranje dokumenata, kreditnih i debitnih kartica, vozačkih dozvola, osobnih iskaznica, putovnica, strojeve za štampanje i pakiranje PIN-ova sa najvećom sigurnošću u najmodernijoj tehnologiji, kao i mnogo tzv. specijalnih sistema npr. za verificiranje i razvrstavanje kartica, putovnica, kuverti, sve do individualnih sistema potpuno prilagođenih specijalnim potrebama korisnika. Proizvode tvrtke Otto Künnecke koriste uglavnom poznate svjetske banke, telekom kompanije, državne institucije, osiguravateljske kuće i drugi.
Specijalni sistemi za sigurno štampanje i pakiranje PIN-ova

PIN Handling Sistem – PHS obitelj:

Kod PHS sistema imamo 3 nivoa sigurnosti. Prema želji korisnika, načinu dostavljanja, i drugih parametara određuje se sigurnosni stupanj sistema za ispis PIN-ova koji su podijeljeni u tri grupe. Više...

Brzina svih modela je do 6000 PIN pisama/h - ovisno o brzini laserskog štampača.

U sigurnosnu grupu 1 spadaju:PHS-TS
PHS-TS Osnovni PIN Handling System

PHS-SL
PHS-SL

U sigurnosnu grupu 2 spada:PHS-TSL
PIN Handling System PHS-TSL

U sigurnosnu grupu 3 spada:PHS-DL
PHS-DL

Mogućnosti nadogradnje su velike. Sigurnosni stupanj 1 je u svakome trenutku moguće nadograditi na sigurnosni stupanj stupanj 2 ili 3 na lokaciji korisnika, bez ikakovih poteškoća


PHS-TS

PHS-TS Osnovni PIN Handling System

Osnovni PIN Handling System. Pakira forme koje su odštampane na TERMOSEAL papiru u kompaktne pošiljke koje nije moguće otvoriti bez vidljivih oštećenja. Funkcioniranje u Online ili Standalone modu je moguće - moguća nadogradnja Više...

PHS-TSL

PIN Handling System PHS-TSL
PIN Handling System PHS-TSL je stroj koji laserskim Štampačem ispiše sve željene podatke na specijalnom TERMOSEAL papiru, Ink-jet printerom ispisuje PIN nakon čega PIN prekriva sigurnosnom naljepnicom. PIN se tada nalazi prekriven sigurnosnom naljepnicom zaštićen od optičkih i mehaničkih provala, te je spreman za najsigurniju isporuku kranjem korisniku (brzina do 6000 PIN pisama/h -ovisi o brzini laserskog štampača) Više...

PHS-SL

PHS-SL
PHS-SL je stroj koji laserskim štampačem na normalnom kopirnom papiru otštampa PIN i nakon toga PIN prekrije sigurnosnom naljepnicom Više...

PHS-DL

PHS-DL
PHS-DL je stroj koji na papirnu formu dodaje dvije sigurnosne naljepnice. Na laserskom štampaču ispisuje forme, dodaje prvu sigurnosnu naljepnicu na koju Ink-jet pisačem ispiše PIN koji nakon toga prekrije drugom sigurnosnom naljepnicom. PIN se tada nalazi između dvije sigurnosne naljepnice i potpuno je zaštićen s obje strane, te je spreman za najsigurniju isporuku kranjem korisniku Više...

  • UP
Više informacija o Otto Künnecke proizvodima, moguće je naći na www.kuennecke.com. Za detaljne informacije o proizvodima kontaktirajte nas na: info@mvs-automatizacija.hr